მოგვწერეთ

  ჩვენი მისამართი

  მგალობლიშვილის ქ. 7
  თბილისი
  0160
  საქართველო

  email: info@copter.ge

  (032) 2 04 10 10

   

  გამოგვყევი

  სამუშაო საათები

  ორშ-პარ: 10:00 – 19:00

  შაბათი: 12:00-16:00

  გარანტიის პირობები

  DJI გარანტიას იძლევა, რომ შემდეგი პირობების გათვალისწინებით შესაძლებელია დაბრუნება და საგარანტიო შეკეთების სერვისით სარგებლობა. დაგვიკავშირდით დამატებითი ინფორმაციისთვის.

  თქვენ შეგიძლიათ დაბრუნების ან სერვისის მოთხოვნა:

  ✓ სამი კალენდარული დღის განმავლობაში თუ პროდუქტს არ აქვს ქარხნული წუნი, არ არის გააქტიურებული, არის იგივე მდგომარეობაში როგორც შეძენისას.

  ✓ სამი კალენდარული დღის განმავლობაში თუ პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი.

  დაბრუნების ან ანაზღაურების სერვისი არ მოქმედებს თუ:

  × პროდუქტის მიღებიდან სამ კალენდარულ დღეზე მეტი გავიდა.

  × თუ პროდუქტი არის დაზიანებული, აკლია ორიგინალი აქსესუარები, დაზიანებულია რომელიმე აქსესუარი ან არ არის იგივე მდგომარეობაში როგორშიც გამოიგზავნა (არ არის ახალივით).

  × არ არის მოწოდებული შესყიდვის, მიღების ან ინვოისის სამართლებრივი დოკუმენტი.

  × პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია არასანქცირებული გამოყენებისას, მათ შორის, ტენიანობის ზემოქმედება, ნესტიანობა, უცხო სხეულის მოხვედრა (წყალი, ნავთობი, ქვიშა და ა.შ.) ან არასათანადო ინსტალაცია და მცდარი ოპერაცია.

  × პროდუქტის ეტიკეტს, სერიული ნომრებს, წყალგაუმტარი ნიშანს და ა.შ. გაყალბების ან ცვლილების ნიშნები ეტყობა.

  × ზიანი გამოიწვია უკონტროლო გარე ფაქტორებმა: ცეცხლი, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი ან სინათლის დარტყმა.

  შეკეთების გარანტია

  DJI-ს სხვადასხვა ნაწილებზე განსხვავებული გარანტიის პერიოდი აქვს, მათი ნახვა მოცემულ ბმულზე შეგიძლიათ.  http://www.dji.com/service.

  თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ შეკეთების სერვისი:

  ✓ პროდუქტი არ უნდა დაექვემდებაროს არამიზნობრივ ან არასანქცირებულ გამოყენებას, საგარანტიო პერიოდში.

  ✓ პროდუქტის ეტიკეტი, სერიული  ნომრები და ა.შ არ არის შეცვლილი ან გაყალბებული.

  ✓ არ მომხდარა პროდუქტის დაშლა ან გადაპროგრამირება.

  ✓ თქვენ გაქვთ შეძენის უტყუარი საბუთი.

  შეკეთების სერვისი არ მოქმედებს თუ:

  × დამტვრევით ან ცეცხლით გამოწვეული დაზიანება, არ აღენიშნება ქარხნული წუნი.

  × ზიანი მიღებულია არასწორი ქმედებისგან, რომელიც არ შეესაბამებოდა ოფიციალურ ინსტრუქციაში მოცემულ ქმედებას.

  × ზიანი გამოწვეულია არასწორი პროგრამული გამართვისგან, რომელიც არ შეესაბამება ინსტრუქციას.

  × ზიანი გამოწვეულია არასწორი შეკეთების სერვისი ხარჯზე.

  × ზიანი მიღებულია განზრახ განხორციელებული მცდარი ქმედებებით.

  × ზიანი მიღებულია ფრენისას, რომლის პირობებიც ან პარამეტრები არ იყო რეკომენდირებული.

  × ზიანი მიღებულია ცუდ ამინდში ფრენისას (მაგ .: ძლიერი ქარი, წვიმა, ქვიშა / მტვერი წვიმა და სხვ.).

  × ზიანი მიღებულია ელექტრომაგნიტური ჩარევით (მაგ. სამთო ადგილები, რადიოს გადამცემი სადგურები, მაღალი ძაბვის ხაზები, ქვესადგურები და სხვ.).

  × ზიანი მიღებულია დაშვებული წონის აწევის გადაჭარბებით.

  × დაზიანება გამოწვეული იყო გაფუჭებული ნაწილების გამოყენებისას.

  × დაზიანება გამოწვეული იყო არა შეთავსებადი ნაწილების გამოყენებისას.

  × დაზიანება გამოწვეული იყო პროდუქრის დეფექტიან ან დაბალ ფუნქციონირებად ელემენტებზე მუშაბისას.

  × პროდუქტის ეტიკეტი, სერიული ნომრები, წყალგაუმტარი ნიშნები და ა.შ. შეცვლილი ან გაყალბებულია.

  × პროდუქტი არ დაბრუნდა 7 კალენდარული დღის განმავლობაში DJI- ს გარანტიის მომსახურების დადასტურებიდან.

   

  ძირითადი ნაწილების გარანტიის პერიოდები შეგიძლიათ ნახოთ ბმულზე www.dji.com/service/policy#warranty_period